Silniki elektryczne

Silniki

Silniki elektryczne

 

Silniki ogólnego przeznaczenia

* w obudowach aluminiowych

* w obudowach żeliwnych

B3 (łapy), B5 (kołnierz), B35 (łapy + kołnierz)

 

Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia standardowe

 • Trójfazowe silniki jednobiegowe standardowe
 • Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
 • Trójfazowe silniki wysokosprawne
 • Trójfazowe silniki zmodernizowane
 • Silniki 3-fazowe do wbudowania
 • Trójfazowe silniki klatkowe wysokosprawne

Silniki z hamulcem

 • Trójfazowe silniki z hamulcem prądu stałego
 • Trójfazowe silniki z hamulcem prądu zmiennego
 • Trójfazowe silniki z hamulcem prądu stałego i z obcą wentylacją

 

Silniki przeciwwybuchowe

 • Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej
 • Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w pyle wybuchowym 2D, 3D
 • Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w gazach i pyłach
 • Do pracy w gazach wybuchowych nie iskrzące

 

Silniki wentylatorowe

 • Trójfazowe silniki wielobiegowe do wentylatorów
 • Trójfazowe silniki morskie do wentylatorów osiowych

 

Silniki 1-fazowe indukcyjne

Silniki 1-fazowe i 3-fazowe do napędu wrzecion i obrabiarek do drewna


 

 

Podstawy pod silnik